התשובה הישראלית לשואה

פעם גדלנו על סיסמאות שאמרו על השואה-  " כצאן לטבח" , "יהדות הגולה"  "מעטים מול רבים" "אם מדינת ישראל הייתה קיימת לפני,  השואה לא הייתה מתרחשת".

השאלה שהדהדה אז הייתה  "למה לא ראיינו"?

היום ממשיכים בסיסמאות חוסמות שואה –  "כוחנו ועוצם ידנו הצבאי והכלכלי"  "חברתנו הדמוקראטית והמוסרית"  "העולם הנאור וכ"ו" .

מי שעיניו בראשו יכול לראות שקיומה של מדינת ישראל אינו ערובה לכך שלא תהיה שואה נוספת.

שהעולם לא נאור בכלל ובעיקר בכול מה שקשור ליהודים.

שאין בכוחנו למנוע מאומות העולם לשים עלינו סנקציות, ואפילו לכלותנו אם ימצא הדבר חן בעיניו.

שחוסננו הכלכלי תלוי בחוסנה של כלכלת העולם ולא להפך.

שגאווה לאומית זה חשוב, אבל היא אינה התרופה לתופעת האנטישמיות.

רבים מההישגים שלנו מאותה שואה נוראה ועד היום  נראים חשובים. השגנו אותם בזכות. אבל הם אינם התשובה השלמה לשמור את נפשנו מהשוואה הבאה. שאלת היום היא "ועכשיו אנחנו רואים"?

מה יעזור לנו ולעולם להישמר משואה נוספת?

אנחנו עדיין מתקשים לזהות  את המחלה שהעולם נתון בה.אבל חכמת החיבור מסבירה לנו שהעולם נמצא במשבר כללי בגלל שהטבע האנושי האגואיסטי שאיתו נבראנו כולנו, מחויב עכשיו לשנות את הכוונה שלו. עליו לעבור ממצב שהוא משרת כול אחד מאתנו לקבל לעצמו תענוג על חשבון האחרים. למצב שעליו לשרת דווקא את הזולת, ושזה הדבר הכי חשוב. למרבה הפליאה האחריות הזו מוטלת עלינו  ללא קשר אם אנחנו רוצים בזה או לא. אלו הם חוקי הטבע הכללי. חוק נתן ולא יעבור, ולנו אין ברירה אלא למלא אותם. בלי השינוי הזה שלומו של המין האנושי נמצא בסכנה.

את הדרך אייך לעשות זאת איש לא יודע למעט היהודים. הם עשו זאת כבר בעבר הרחוק. לכן  זה שרק היהודים מסוגלים, יודע העולם בצורה אינסטינקטיבית כבר אלפי שנים.אבל הוא אינו מסוגל להסביר ולדרוש זאת מאיתנו. לכן הוא עושה זאת בדרך של שנאה אינסטינקטיבית ליהודים חסרת הסבר רציונאלי. בשנאה זו הם "אומרים לנו" – למה אתם לא מבצעים את תפקידכם?

תפקידנו הוא להיות חלוצים בהתפתחות האנושית . בזה טמון סוד העתיד הטוב של ישראל. להיות חלוץ  בזה פירושו, שאנחנו היהודים צריכים לתת דוגמה לעולם כולו מה היא מערכת קשרים טובה בינינו כחברה אנושית. הביטוי  הטוב שלה  הוא –  " כול ישראל חברים" ו- "כאיש אחד בלב אחד"     ו-  "על כול פשעים תכסה אהבה". ז"א, שהחברה חייבת ליצור מערכת קשרים טובה מעל כול הקשיים וההפרעות הניצבים בפניה. את זאת ניתן לעשות רק על פי שיטת אותה שיטת חיבור עתיקת יומין שבעזרתה כבר הקמנו חברה מחוברת על פי אותם עקרונות לאורך 2000 שנה. מבבל העתיקה עד סוף בית שני.

למרות שרק 1% בתוך היהודים  מודעים  ומחפשים לעזור בכך. אותו חלק ישראלי קטן שבעם היהודי יממש את שיטת החיבור הזו  על עצמו, ובינו לבין העם היהודי כולו. לאחר מכן  ועוד בימנו אלו, כולנו יחד נצא לעזור לעולם לבנות אותה חברה מתוקנת וטובה. או אז יקרה מה שכתוב כבר בספרים העתיקים. שכול באי העולם  "יישאו אותנו על כתפיהם לירושלים  הבנויה".