חוסר אונים ואוזלת יד

החיים בתפיסת העולם הזה מפחידים

חוסר אונים, אוזלת יד

פחדים, צרות, ושלל עניינים.

המון משאבים

לבניית חיים מלאים, טובים, נעימים.

ורוב הזמן..בורחים מכל מיני ייסורים…

וקשה ולא ברור איך להתמודד

עם האפסיות, והשפלות שמגלים.
אנחנו בתוך מערכת,

מחויבים בהתפתחות לעבר מטרת הבריאה.

התפתחות היא שינוי.

אנחנו רצון שרק רוצה הנאה,

וכדי שרצון שרק רוצה נעים,

ירצה שינוי…חייב להיות לו לא נעים….

..דרך הייסורים היא קשה.
לשמחתנו יש עוד אפשרות,

עוד דרך להתפתחות

מסלול, שבמקום שידחפו אותך להרגיש לא נעים מייסורים….

ואז תרצה שינויים

אתה תדחוף את עצמך…

לעבר מטרת הבריאה

כפי שמסביר הרב לייטמן
בהגדלת רוממות הבורא

והגדלת חשיבות המטרה

בכוונת השפעה ליוצרך

בקביעת שליטת אין עוד מלבדו ,טוב ומיטיב,

מלוא כל הארץ כבודו

בביצוע חיבור של כאיש אחד בלב אחד

וגילוי יצר הרע.

מקבלים הזדמנות לגלות שבירה, לא נעים מהפערים

ואז רוצים שינויים

בגלל גדלות הבורא או חשיבות המטרה כפי שמכנה אותה הרב לייטמן,

וחשיבות ההשתתפות במטרת הבריאה.

בגלל שזה משובח להתפתח בדרך תורה

בגלל שאתה רוצה לרצות להתאים את עצמך

ואת תכונותיך ורצונותיך

לתכונת ההשפעה

חייבים להאיץ

התוספת חשובה.
ואפשר לצאת לתפיסה חדשה

להתפתח לתפישת חיים נצחית, ושלמה.